Story time
Câu chuyện

 

Listen and read along in Vietnamese to these bedtime stories provided by ViệtSpeak, Ngôi nhà Bé Na and Maribyrnong Libraries. 

If you know of any further audio Vietnamese-English bedtime stories or would like to volunteer to read, let us know via the feedback form.

Nghe và đọc truyện tiếng Việt trước khi đi ngủ. Tủ sách này do ViệtSpeak, Thư viện Ngôi nhà Bé Na và Maribyrnong cung cấp.

Nếu bạn biết những truyện đọc Việt-Anh khác hoặc muốn tình nguyện thu âm đọc truyện, xin cho chúng tôi biết bằng cách ghi lại ở đơn bên dưới.

Instructions – Hướng dẫn

Click on the ‘play’ icon to start the video. To pause the video, click on the ‘play’ button in the bottom left corner of the window. We recommend that you click on the square icon in the bottom-right corner of the window to enlarge the view to full-screen. To minimise again, simply click on the icon again.

To activate auto-generated subtitles in Vietnamese, click the ‘CC’ on the video playback bar.

Nhấn vào nút ‘phát’ (play) để xem video. Để ngừng giữa chừng, cũng nhấn vào nút ‘phát’ lần nữa bên trái của khung hình. Chúng tôi đề nghị các bạn nên nhấn vào ô vuông ở góc phải bên dưới khung hình để phóng to cho dễ xem. Để thu nhỏ trở lại cũng bấm vào ô vuông lần nữa.

Để mở phụ đề Việt ngữ, xin nhấn vào ‘CC’ ở trên thanh phát hình video.

📔 ViệtSpeak reading sessions 
– Đọc sách với ViệtSpeak

Produced by ViệtSpeak and its supporters, ViệtSpeak Storytime lets you listen to books read by their authors.

Sản xuất bởi ViệtSpeak và các nhà ủng hộ của nó, ViệtSpeak Storytime cho phép bạn nghe sách được đọc bởi chính tác giả của chúng.

Pirate Kim  Let’s Go Swim – Cướp Biển Kim Hãy Đi Bơi!?
Duration: [7:53]

📔 ViệtSpeak animated books
– Sách hoạt hình ViệtSpeak

Watch our animated ViệtSpeak book videos. If you would like to read the books online, go to the ‘Books’ page of the Learning Library.

Xem các video sách hoạt hình ViệtSpeak. Nếu bạn muốn đọc sách trực tuyến, hãy vào trang ‘Sách’ của trang mạng này.

What Sounds Do Farm Animals Make?
Động vật ở nông trại tạo ra âm thanh gì?
Duration: [1:01]

My Favourite Vehicles
Phương Tiện Yêu Thích Của Em
Duration: [1:37]

When I’m Hungry, I Like To Eat
Khi đói, em thích ăn
Duration: [1:53]

The Colours Of My Balloons
Màu Sắc Bong Bóng Của Em
Duration: [1:26]

📔 Maribyrnong Libraries bilingual family storytime
– Thư viện Maribyrnong câu chuyện gia đình song ngữ

Maribyrnong Libraries has developed “Bilingual Story Time at Home” a series for parents to listen in with their children. Subscribe to the channel to see their full suite of Bilingual Story Times.

Giờ đọc truyện song ngữ của Thư viện Maribyrnong Thư viện Maribyrnong đã sản xuất bộ sách ‘Giờ đọc truyện song ngữ ở nhà’ để phụ huynh cùng nghe với con em. Xin đăng nhập để thấy cả bộ sách ‘Giờ đọc truyện song ngữ’.

Vietnamese Story Time No.1
Đọc truyện ở nhà (tập 1)
Duration: [19:10]

Vietnamese Story Time No. 2
Đọc truyện ở nhà (tập 2)
Duration: [19:18]

Vietnamese Story Time No. 3
Đọc truyện ở nhà (tập 3)
Duration: [18:56]

Vietnamese Story Time No. 3
Đọc truyện ở nhà (tập 3)
Duration: [18:06]

📔 Whispers to your ears
– Thủ thà thủ thỉ

Thủ thá thủ thỉ is a picture book reading series provided Ngôi nhà Bé Na – School of Gratitude, a Vietnamese pre-school.

Thủ thà thủ thỉ là một truyện tranh trong bộ truyện do Ngôi Nhà Bé Na cung cấp (một trường mẫu giáo tiếng Việt)

How much do you love daddy?
Con yêu bố chừng nào
Duration: [6:10]

Ants and pigeons
Kiến và chim bồ câu
Duration: [3:23]

Busy winter sleep
Giấc ngủ đông rộn rã
Duration: [5:20]

Where the wild things are
Ở nơi quỷ sứ giặc non
Duration: [5:24]

 

Xem các video sách hoạt hình ViệtSpeak. Nếu bạn muốn đọc sách trực tuyến, hãy vào trang ‘Sách’ của trang mạng này.

Scroll to Top